Adauga oferta
 

Home

Vila S+P+2E situata in zona Unirii - Dimitrie Cantemir
275500 €
Unirii
Suprafață: 230m2
3
6
Apartament cu 4 camere in zona Costin Georgian
94500 €
Costin Georgian
Suprafață: 91m2
2
3
Apartament 4 camere in zona Vergului
75000 €
Vergului
Suprafață: 100m2
2
3
Apartament 2 camere zona Ozana
62000 €
Ozana
Suprafață: 64m2
1
1
Teren in Comuna Plataresti Jud Calarasi
23000 €
Plataresti
Suprafață: 2500m2
Vila in zona Pache Protopopescu -  Matei Voievod
490000 €
Pache Protopopescu
Suprafață: 715m2
6
16
Vila de lux in zona Vatra Luminoasa - Victor Manu
550000 €
Vatra Luminoasa
Suprafață: 500m2
3
9
Vila S+P+1+M in zona Vatra Luminoasa
375000 €
Vatra Luminoasa
Suprafață: 290m2
2
8
Vila situata in zona Decebal Dristorului
320000 €
Decebal
Suprafață: 200m2
3
4
Apartament de 2 camere in zona Bd-ul Pallady
49900 €
Theodor Pallady
Suprafață: 46m2
1
1
Teren Soseaua de Centura - Ganeasa
12 €
Ganeasa
Suprafață: 16870m2
Vila P+E+M in Frumusani
150000 €
Frumusani
Suprafață: 231m2
2
4
Apartament cu 2 camere in zona Basarabiei
65500 €
Basarabia
Suprafață: 55m2
1
1
Apartament cu 2 camere in zona Baba Novac
65000 €
Baba Novac
Suprafață: 53m2
1
1
Apartament 2 camere in zona 1 Decembrie 1918
57000 €
1 Decembrie
Suprafață: 57m2
1
1
Vand apartament 3 camere in zona Liviu Rebreanu
62000 €
Liviu Rebreanu
Suprafață: 67m2
1
2
Apartament 2 camere in zona 1 Decembrie 1918
51000 €
1 Decembrie
Suprafață: 48m2
1
1
Apartament 2 camere in zona Ozana
53500 €
Ozana
Suprafață: 51m2
1
1
Apartament 2 camere zona Theodor Pallady
55000 €
Theodor Pallady
Suprafață: 54m2
1
1
Vand apartament 2 camere zona Ozana
48000 €
Ozana
Suprafață: 48m2
1
1
Apartament cu 3 camere in zona Campia Libertatii
66000 €
Campia Libertatii
Suprafață: 61m2
1
2
Vila in zona P+1+M, in zona Bulevardul Nicolae Grigorescu
220000 €
Nicolae Grigorescu
Suprafață: 280m2
4
5
Casa tip situata in zona rond Alba Iulia Decebal
195000 €
Decebal
Suprafață: 80m2
1
3
Apartament cu 4 camere in zona Basarabia-Costin Georgian
92900 €
Basarabia
Suprafață: 90m2
2
3
Apartament 3 camere in zona Doamna Ghica
66500 €
Doamna Ghica
Suprafață: 60m2
1
2
Vand / Inchiriez vila in zona Baba Novac Gloria - Parc A.I. Cuza,
680000 €
Baba Novac
Suprafață: 446m2
4
12
Apartament 3 camere Decebal - Zvon
135000 €
Decebal
Suprafață: 101m2
1
2
Apartament 3 camere in zona Fizicienilor
61000 €
Fizicienilor
Suprafață: 67m2
1
2
Apartament de 3 camere in zona Titan  parc IOR
78000 €
Nicolae Grigorescu
Suprafață: 64m2
1
2
Apartament de 3 camere situat in vecinatatea Mall Vitan
101500 €
Vitan
Suprafață: 87m2
2
2
Apartament 2 camere situat in Bld. Liviu Rebreanu - parc IOR
62000 €
Liviu Rebreanu
Suprafață: 56m2
1
1
Apartament 2 camere in zona Fizicienilor
60000 €
Fizicienilor
Suprafață: 55m2
1
1